آمادگی وزارت ارتباطات برای تهیه اپلیکیشن های ایرانی در حوزه آموزش پزشکی
معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

آمادگی وزارت ارتباطات برای تهیه اپلیکیشن های ایرانی در حوزه آموزش پزشکی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد دانشگاه علوم پزشکی مجازی با استفاده از اپلیکیشن های موبایل بسته‌های آموزشی را در حوزه سلامت، پیشگیری و دارو تهیه کند.

نصرالله جهانگرد در جلسه هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازی با اشاره به توسعه فعالیت مجازی در حوزه ارتقاء مهارت و آموزش در نظام سلامت گفت: بهترین محیط برای گروه سلامت، محیط فضای مجازی است که بتوانند آموزش‌های خود را در قالب بسته‌های مختلف توسعه دهند.

وی پیشنهاد داد دانشگاه علوم پزشکی مجازی با استفاده از اپلیکیشن های موبایل بسته‌های آموزشی را در حوزه سلامت، پیشگیری و دارو تهیه کند تا تمامی افراد بتوانند به‌راحتی آن‌ها را در تلفن همراه خود دریافت کنند.

جهانگرد افزود: ما آمادگی داریم یک مسابقه اپلیکیشن نویسی را برای حوزه سلامت اجرا کنیم. در حال حاضر توان فنی، ظرفیت‌های تکنیکی و ابزار کارآمد حوزه فناوری اطلاعات را به‌طور کامل در اختیارداریم اما نیاز داریم که یکجایی ازنظر علمی و پزشکی بتواند بر این حوزه نظارت کند و محتوای موردنظر را در اختیار این حوزه قرار دهد.