راه‌اندازی اولین آزمایشگاه کسب‌وکار در پارک فناوری تهران

راه‌اندازی اولین آزمایشگاه کسب‌وکار در پارک فناوری تهران

راه‌اندازی اولین آزمایشگاه کسب‌وکار در پارک فناوری تهران با امضای تفاهم‌نامه‌ای صورت می‌گیرد؛

اولین آزمایشگاه حوزه علوم اجتماعی درزمینه کسب‌وکار در دانشگاه تهران راه‌اندازی می‌شود.

در حاشیه مراسم معرفی ۶ طرح برتر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تفاهم‌نامه‌ای با موضوع راه‌اندازی آزمایشگاه کسب‌وکار بین پارک علم و فناوری تهران و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به امضا رسید.

با امضای این تفاهم‌نامه اولین آزمایشگاه علوم اجتماعی در حوزه کسب‌وکار راه‌اندازی می‌شود. علاوه بر آن ۶ شرکت برتر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بر اساس سه شاخص مالی، تکنولوژی و منابع انسانی گرید یک را دریافت کردند.