آموزش اصول قیمت‌گذاری محصولات به شرکت‌های دانش‌بنیان
در قالب کارگاه آموزشی؛

آموزش اصول قیمت‌گذاری محصولات به شرکت‌های دانش‌بنیان

کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان، اصول قیمت‌گذاری محصولات را به شرکت‌های دانش‌بنیان آموزش می‌دهد.

کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای توانمندسازی شرکت‌ها برای صادرات هر چه بیشتر، دوره‌های آموزشی را برگزار می‌کند.

این شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای شرکت در این کارگاه‌های آموزشی از ۷۰ درصد تخفیف برخوردار شوند.

سرفصل این دوره مشمول «آشنایی با انواع و رفتار هزینه‌ها و شناخت ویژگی آن‌ها»، «آشنایی با انواع روش‌های هزینه‌یابی و محاسبه بهای تمام‌شده»، «عوامل عمده اثرگذار بر تصمیمات قیمت‌گذاری»، «آشنایی با انواع روش‌های قیمت‌گذاری محصول»، «آشنایی با مراحل قیمت‌گذاری»، «بررسی جزییات بهای تمام‌شده در محصولات دانش‌بنیان و ارتباط آن با تکالیف مالیاتی» می‌شود.

 مدیران و کارشناسان مالی، مدیران ارشد اجرایی، فروش و بازاریابی، مشاوران فروش و بازاریابی و علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند در این کارگاه آموزشی شرکت کنند.

این کارگاه در تاریخ چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ از ساعت ۳۰: ۸ الی ۳۰: ۱۶ برگزار خواهد شد. همچنین شرکت‌های تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از تخفیف برخوردار می‌شوند.

 این کارگاه در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف دایر می‌شود.