ارائه بسته تشویقی صادرات به شرکت‌های دانش‌بنیان با کمترین بهره
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد:

ارائه بسته تشویقی صادرات به شرکت‌های دانش‌بنیان با کمترین بهره

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از اعطای تسهیلات برای صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان با کمترین بهره بانکی خبر داد.

دکتر بهزاد سلطانی، در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات هر چه بیشتر آن‌ها مصوبه‌ای را به تصویب رساندیم، اظهار داشت: برای تشویق هر چه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان به صادرات، تسهیلات با کاهش دودرصدی (از ۱۱ به ۹ درصد) در اختیارشان قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به این تسهیلات گفت: برخی از شرکت‌ها ابتدا محصولات خود را صادر کرده و سپس به صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه می‌کنند تا وام برای صادرات دریافت کنند.

سلطانی خاطرنشان کرد: در این صورت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند مستندات خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی بیاورند تا بتوانند برابر با رقم صادراتی خود با یک درصد سود از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند شوند؛ این وام برای تولید و صادرات مجدد آن شرکت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی پس از صادرات است، ادامه داد: اما برای پیش از صادرات هم تسهیلاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌دهیم؛ شرکت‌ها در این صورت می‌توانند پس از عقد قرارداد با طرف خارجی برای دریافت تسهیلات به صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه کنند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: درواقع می‌توانیم برابر با میزانی که شرکت دانش‌بنیان با طرف خارجی قرارداد منعقد کرده است وام به تصویب برسانیم.

سلطانی ادامه داد: در همین راستا، شرکت دانش‌بنیان با وام اخذشده از صندوق نوآوری و شکوفایی به تولید و صادرات می‌پردازد و پس از مدت‌زمانی که مشخص می‌شود باید بازپرداخت وام را آغاز کند.