دستاوردهای پارک فناوری دانشگاه تهران به نمایش گذاشته می‌شود

دستاوردهای پارک فناوری دانشگاه تهران به نمایش گذاشته می‌شود

نمایشگاه دستاوردهای پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

نمایشگاه یک روزه دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ۱۸ اردیبهشت ماه همزمان با دوازدهمین نشست سران انجمن آسیایی پارک‌های علمی (ASPA) و با حضور و مشارکت جمعی از شخصیت‌های دانشگاهی و مدیران علمی و صنعتی کشور، سرمایه‌گذاران، مشاوران تخصصی، مدیران و کارشناسان واحدهای فناور برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه بالغ بر ۳۰ شرکت و هسته فناور همراه با واحدهای تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خدمات و دستاوردهای خود را به نمایش خواهند گذاشت.