کارگزاران برتر سال ۹۵ در فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شدند
صاحبکار:

کارگزاران برتر سال ۹۵ در فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شدند

کارگزاران برتر در فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی و تقدیر شدند.

سید محمد صاحبکار خراسانی، رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گفت: فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای مصوبات کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود و برای ارزیابی شرکت‌ها از کارگزاران حرفه‌ای استفاده می‌شود که این کارگزاران آموزش‌های لازم را دیده‌اند.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: در فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و اعمال معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و... کارگزاران متعددی مشغول به فعالیت هستند که هر ساله تعداد کارگزاران متناسب با حجم فعالیت‌ها، گسترش داشته است.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: کارگزاران ارزیابی شرکت‌ها، شرکت‌های خصوصی ارزیاب هستند که به‌صورت حرفه‌ای به ارزیابی می‌پردازند و کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، معیارهای رتبه‌بندی کارگزاران را مشخص کرده است و در پایان هر سال، کارگزاران بر اساس این معیارها رتبه‌بندی می‌شوند.
وی سرعت ارزیابی، دقت ارزیابی، امانت‌داری، رعایت اصول حرفه‌ای ارزیابی و عدم تخطی از معیارهای مصوب رتبه‌بندی کارگزاران برشمرد و گفت: کارگزاران ارزیابی با یکدیگر رقابت می‌کنند و دبیرخانه کارگروه با برترین کارگزاران همکاری خود را ادامه می‌دهد.
صاحبکار با اشاره به تقدیر از سرارزیابان برتر در جلسه کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان با سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و سایر اعضای کارگروه، گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده در طول سال ۱۳۹۵، میثم شیخ‌لر از شرکت بوم‌رنگ هم‌آرا، احسان حیدری از شرکت سنجش و دانش آیریک، سعید سلیمی و مصطفی عرب از شرکت ارزیابان فناوری های ظهور امیرکبیر، سامان یاری از شرکت کارآفرینی و فناوری ایران، پریسا امینی شریفی و علی برادران از شرکت مهندسی مواد آرای آویسا، مجید حقیقی از شرکت مشاوران نیک پندار شریف، سید علیرضا طباطبایی از شرکت راهبر سیستم دانش و کامران وفایی از شرکت توسعه بنای هوم به عنوان سرارزیابان برتر انتخاب شدند.