شرکت‌های فاوا شکایت از مناقصات دولتی را اعلام کنند
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران:

شرکت‌های فاوا شکایت از مناقصات دولتی را اعلام کنند

شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند شکایات خود در زمینه مناقصات دولتی را به «هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» اعلام کنند.

اصغر رضانژاد با اشاره به فعالیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: قانون اساس‌نامه این هیات به عنوان یک هیات فرا وزارتخانه‌ای در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، با عنوان لایحه در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است.

رضانژاد در این رابطه ادامه داد: این هیات، مسئولیت رسیدگی به شکایات و اختلافات موجود در برگزاری مناقصات دولتی را برعهده دارد. شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند سایر بخش‌های صنعت و اقتصاد می‌توانند شکایات خود در زمینه برگزاری مناقصات دولتی را به این هیات برای رسیدگی و پیگیری اعلام کنند.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص موضوع فعالیت این هیات توضیح داد: هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به منظور رسیدگی به دعاوی میان مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار مربـوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هر یک از استان‌ها تشکیل می‌شود.

رضانژاد با اشاره به ترکیب اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: اعضا هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود شامل معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزیر یا رییس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون، معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل، معاون حقوقی رییس جمهوری، یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضائیه و نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه است و  دبیرخانه هیأت مرکزی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود.

او در خصوص ترکیب اعضای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در هر یک از استان‌ها گفت: اعضاء هیأت در هر یک از استان‌ها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاه های اجرایی استانی برگزار می‌شود، شامل استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط، رییس دستگاه مناقصه‌گزار، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، رییس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه، یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه است و دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشکیل می‌شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به حضور نماینده سازمان در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: با توجه به حضور نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ترکیب این هیات، اعضای سازمان می‌توانند مراتب اعتراض و شکایات خود را طی مکاتبه‌ای با سازمان اعلام کنند.

او با اشاره به مهلت مقرر طرح شکایات در این هیات گفت: مطابق قانون اساس نامه، مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (۲۵) قانون برگزاری مناقصات، اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت ۱۵ روز کاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.

رضانژاد ادامه داد: معترض ۱۰ روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت ۱۵ روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیات مهلت دارد.