ارتقای جایگاه رقابت‌پذیری و رتبه کسب‌وکار ایران

رتبه بین‌المللی ایران در فضای کسب‌وکار و جایگاه رقابت‌پذیری کشور ارتقا یافت.

رتبه بین‌المللی ایران در فضای کسب‌وکار پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۲۰ ارتقا یافته است و جایگاه رقابت‌پذیری ایران نیز در این مدت از رتبه ۸۲ به رتبه ۷۶ بهبود پیدا کرد.

وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور در راستای سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گام‌های اساسی برداشت که تصویب ۱۵۹ طرح با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش هشت میلیارد دلار و اجرایی شدن ۱۵۵ طرح با سرمایه‌گذاری خارجی حدود هفت میلیارد دلاری بخشی از این اقدامات محسوب می‌شوند.

همچنین بهره‌برداری بیش از ۱۹ هزار طرح نیمه‌تمام (ایجادی، توسعه‌ای) با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۴ هزار اشتغال مستقیم از دیگر دستاوردهای مهم در سال گذشته بود.