لزوم توسعه استارت‌آپ‌های صنعت بیمه
رییس کل بیمه مرکزی:

لزوم توسعه استارت‌آپ‌های صنعت بیمه

رییس کل بیمه مرکزی بر لزوم توسعه استارت‌آپ‌های صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: صنعت بیمه می‌تواند در زمینه تولید و اشتغال نقش موثری ایفا کند و هم اکنون نیز ۵۰۰ هزار نفر از این صنعت ارتزاق می‌کنند.

عبدالناصر همتی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: علیرغم پیشرفت‌های سال‌های اخیر صنعت بیمه اما هنوز راه زیادی در پیش است این در حالی است که با اعلام سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، بیمه هم می‌تواند فعال شود، البته ایجاد اشتغال در دنیا به سمتی پیش رفته که بخش خدمات فعال باشد؛ در عین حال هم اکنون ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور از صنعت بیمه ارتزاق می کنند.

رییس کل بیمه مرکزی افزود: با توجه به روش‌های جدید در فروش بیمه می‌توان روی استارت‌آپ‌های این بخش تمرکز کرد؛ این در حالی است که بیمه جزو خدمات مولد است که به رفاه و توسعه کمک می کند.

وی بیان کرد: یکی از موارد تحقق فرمان مقام معظم رهبری توجه به صنعت بیمه است، البته در سال گذشته اقدامات خوبی انجام شد که از جمله آن می‌توان به رشد ٢٢ درصدی صنعت بیمه اشاره کرد و این رشد کمک کرد که ضریب نفوذ بیمه بالای ٢ درصد تثبیت شود.