fa-IR

اینفوگرافیک: بازارهای جذاب از نگاه شتاب‌دهنده‌ها طبق گزارش Gust-2015

کسب‌وکارهای نوپا تا مدتی برای ایجاد محصولات و خدماتی مستحکم که از باد و باران در بازار رقابتی در امان بمانند باید از حمایت و راهنمایی سازمان‌های متخصص، استفاده کنند. شتاب‌دهنده‌ها با دریافت درصد محدودی از سهام کسب‌وکارهای نوپا منابع متفاوتی از جمله فضای کاری، شبکه‌ی افراد با استعداد و موفق، مربیان مجرب و شانس توسعه را در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار می‌دهند. بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری از نگاه شتاب‌دهنده‌های دنیا متفاوت است و هر کدام بر حوزه‌های خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در اینفوگرافیک زیر با بازارهای مختلفی که از نگاه شتاب‌دهنده‌های دنیا در یک سال آینده جذابیت دارد نشان داده شده است.

این اینفوگرافیک، بخشی از اینفوگرافیک منتشر شده در «گزارش زیست‌بوم شماره ۵» است.

بازارهای جذاب از نگاه شتاب‌دهنده‌ها طبق گزارش Gust-2015
بازارهای جذاب از نگاه شتاب‌دهنده‌ها طبق گزارش Gust-2015