fa-IR

اینفوگرافیک : وضعیت رشد و خروجی شتاب‌دهنده‌ها طبق گزارش Gust-2015

شتاب‌دهنده‌ها با دریافت درصد محدودی از سهام کسب‌وکارهای نوپا منابع متفاوتی از جمله فضای کاری، شبکه‌ی افراد با استعداد و موفق، مربیان مجرب و شانس توسعه را در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار می‌دهند. اینفوگرافیک زیر روند رو به رشد شتاب‌دهنده‌های دنیا را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. همچنین تعداد استارت‌آپ‌های موفق خارج شده از شتاب‌دهنده‌های دنیا را نشان می‌دهد. استارت‌آپ‌هایی با موفقیت از شتاب‌دهنده‌ها خارج می‌شوند که توانسته‌اند سهام خود را در بورس و مجامع عمومی عرضه کنند(IPO) یا توسط شرکتی بزرگ خریداری شده و ادغام شوند(M&A).

این اینفوگرافیک، بخشی از اینفوگرافیک منتشر شده در «گزارش زیست‌بوم شماره ۵» است.

وضعیت رشد و خروجی شتاب‌دهنده‌ها طبق گزارش Gust-2015
وضعیت رشد و خروجی شتاب‌دهنده‌ها طبق گزارش Gust-2015