fa-IR

اینفوگرافیک : عملکرد شتاب‌دهنده‌های جهان طبق گزارش Gust-2015

شتاب‌دهنده‌ها شرکت‌هایی هستند که استارت‌آپ‌ها را از لحظه طراحی و راه‌اندازی تحت پوشش خود در می آورند. شتاب‌دهنده‌ها با دریافت درصد محدودی از سهام کسب‌وکارهای نوپا منابع متفاوتی از جمله فضای کاری، شبکه‌ی افراد با استعداد و موفق، مربیان مجرب و شانس توسعه را در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار می‌دهند. اینفوگرافیک زیر به طور کلی وضعیت شتاب‌دهنده‌های دنیا را از سه جهت مورد بررسی قرار می‌دهد: تعداد شتاب‌دهنده‌های موجود در هر منطقه، حجم سرمایه‌گذاری بر استارت‌آپ‌ها و تعداد استارت‌آپ‌های شتاب‌دهی‌شده. 

این اینفوگرافیک، بخشی از اینفوگرافیک منتشر شده در «گزارش زیست‌بوم شماره ۵» است.

عملکرد شتاب‌دهنده‌های جهان طبق گزارش Gust-2015
عملکرد شتاب‌دهنده‌های جهان طبق گزارش Gust-2015