بانک مرکزی به عنوان رگولاتور، قوانین حوزه استارتاپ‌ها را تسهیل کند

بانک مرکزی به عنوان رگولاتور، قوانین حوزه استارتاپ‌ها را تسهیل کند

مدیر یکی از مراکز نوآوری و فناوری بیان داشت: بانک مرکزی باید به جای مصوب کردن آیین‌نامه‌های جدید آیین‌نامه‌های قبلی را اصلاح کند و اجازه بدهد جوانان بدون نگرانی ایده‌پردازی کنند تا کسب‌و‌کار آنان راه‌اندازی شود.

مصطفی نقی‌پورفر، مدیر یکی از مراکز نوآوری و فناوری در رابطه با رویدادهایی که در راستای معرفی استارت‌آپ‌های کشور برگزار می‌شود، بیان داشت: مشکل بسیاری از این رویدادها این است که استارت‌آپ‌ها در آن محصول آماده‌ای ارائه نمی‌دهند و نمی‌توانند به شتاب‌دهنده‌ها ورود پیدا کنند؛ به همین خاطر باید در طول سال رویدادهایی در قالب سمینار و کارگاه های مربوط با حوزه برگزار شود تا استارت‌آپ‌ها با فضای رقابتی آشنا شوند.

او افزود: با این کار فعالیت این استارت‌آپ‌ها به ایده پردازی و تولید محصول ختم می شود تا بتوانیم جایزه رویدادها را در قالب سرمایه اهدایی به استارت‌آپ‌ها برای ورود به شتاب‌دهنده‌ها در نظر بگیریم.

نقی‌پور تاکید کرد: بحث اصلی این است که بسیاری به این رویدادهای نگاه مالی دارند و بعد از کسب جایزه به این کار ادامه نمی‌دهند. در سه رویدادی که توسط فناپ برگزار شد استارت‌آپ‌های منتخب وارد شتاب‌دهنده شده‌اند و از آن‌ها حمایت شده است، این استارت‌آپ‌ها فارغ التحصیل شده‌اند و در مرحله جذب سرمایه هستند. مهم‌ترین دلیل این اتفاق این است که این شرکت‌های نوپا پیش از برگزاری رویدادها به درجه‌ای از رشد می‌رسند تا سرمایه‌گذار جذب کنند.

او در پاسخ به این سوال که تعدد برگزاری این رویدادها باعث کاهش سطح کیفیت می شود یا خیر، بیان داشت: درست است که این رویدادها بیشتر از سابق برگزار می‌شود اما این مساله باعث شده است که کیفیت این رویدادها کاهش پیدا کند و تحت تاثیر قرار بگیرد.

نقی پور در رابطه با موانع استارت‌آپ‌های فعال درحوزه های مالی بیان داشت: در حوزه پرداخت خرد قوانین ومقررات خاصی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است و برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی این نگرانی وجود دارد که سرمایه‌گذاری را ادامه بدهند یا نه و سرمایه گذاری آنها تا چه زمانی قرار است آورده داشته باشد؛ چون هر لحظه ممکن است قوانینی اتخاذ شود که زمین بازی را عوض کند.

او افزود: بانک مرکزی به عنوان رگولاتور باید به جای اعمال قوانین دست و پاگیر، قوانین  را تسهیل کند. در این قوانین نیاز به بازنگری جدی وجود دارد چون قوانین بانکداری سنتی مناسب نیست و شرایط جدید به وجود آمده است. بانک مرکزی باید به جای مصوب کردن آیین‌نامه‌های جدید آیین‌نامه‌های قبلی را اصلاح کند و اجازه بدهد جوانان بدون نگرانی، ایده پردازی کنند تا کسب و کار آنان راه اندازی شود.