ایجاد فضای کار مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز تاریخی تهران
شیخ زین‌الدین خبر داد

ایجاد فضای کار مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز تاریخی تهران

معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از همکاری این معاونت با شهرداری تهران بر اساس برنامه‌ای برای تغییر مثبت شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه مرکز تاریخی تهران و ایجاد فضای کار مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران خبر داد.

دکتر محمود شیخ زین‌الدین در حاشیه بازدید معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از مدرسه دارالفنون و سایر مراکز تاریخی تهران در منطقه ۱۲ شهرداری اظهار کرد: مرکز تاریخی تهران زمانی کانون عمده فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تهران بوده که طی زمان به‌تدریج تغییر کرده است.

وی افزود: اگرچه بازار تهران به‌عنوان مرکز فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه نقش برجسته‌ای در اقتصاد شهر و کشور دارد، اما بر کیفیت زندگی در این منطقه تأثیر مثبتی نداشته است و معضلات اجتماعی به‌تدریج کیفیت زندگی در این منطقه را تغییر داده است.

شیخ زین‌الدین با اشاره به ضرورت ایجاد دفا‌تر ارزان‌قیمت برای شرکت‌های دانش‌بنیان و اهمیت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقای سطح فرهنگ و اقتصاد در محیط شهری عنوان کرد: بر همین اساس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران امکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و رواج فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دانش را در قالب برنامه جامع اصلاح ساخت منطقه ۱۲ شهرداری تهران بررسی می‌کند. این برنامه با هدف تغییر مثبت شرایط اجتماعی این منطقه و احیای زندگی فرهنگی و اجتماعی و پیشینه تاریخی منطقه مرکز تاریخی تهران انجام می‌شود.

معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری در ادامه اظهار امیدواری کرد: با تحقق برنامه‌های شهرداری تهران در ارتقای کیفیت شرایط عمومی منطقه ۱۲ از جنبه اجتماعی، زیبا‌شناختی و شهرسازی، قلب تاریخی تهران این امکان را دارد که به یک مجموعه دانش‌بنیان تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با حضور در مرکز تاریخی تهران (منطقه ۱۲ شهرداری) از مدرسه دارالفنون، بقعه تاریخی آقا، هنرستان امام صادق (ع)، کاروانسرای خانات و محله امامزاده یحیی بازار تهران بازدید کرد.