اصول تهیه قراردادها به شرکت‌های دانش‌بنیان آموزش داده می‌شود

اصول تهیه قراردادها به شرکت‌های دانش‌بنیان آموزش داده می‌شود

کارگاه آموزشی اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین‌المللی، اعطا و دریافت نمایندگی برای شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگاه آموزشی اصول تهیه و تنظیم قراردادها (اعطا و دریافت نمایندگی) را برای شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌کند.

در این کارگاه آموزشی آشنایی با ساختار و کاربرد قراردادهای توزیع و نمایندگی بین‌المللی و مهارت در تنظیم آن‌که در روابط تجاری بین‌المللی بسیار موثر است، آموزش داده می‌شود. همچنین تسلط بر نکات مهم قراردادها از جمله تعریف صحیح و فنی محصول، فسخ و تبعات آن، فورس ماژور، مدت و موارد متعدد دیگر تاثیر زیادی در ایجاد رابطه بلندمدت و موفقیت‌آمیز بین‌المللی دارد.

در این کارگاه علاوه بر مطالعه و بررسی مواد قراردادها، جزئیات هر ماده و چگونگی تنظیم قرارداد نیز در قالب یک مورد کاوی(case) تمرین خواهد شد.

 مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، تجار و مدیران بازرگانی و کارشناسان حقوقی شرکت‌های بازرگانی بین‌المللی، دانشجویان رشته مدیریت و حقوق می‌توانند مخاطبان این کارگاه آموزشی باشند.

چگونگی معرفی طرف‌ها، محصول و چگونگی تعریف آن، مدت قرارداد و انواع تاریخ‌ها، انتصاب و شرایط آن، وظایف و مسئولیت‌های نماینده و توزیع‌کننده، وظایف و مسئولیت‌های شرکت مادر، فسخ قرارداد، تبعات فسخ، قیمت (انواع قیمت، ارز قیمت، فرمول تعدیل قیمت)، حق گروه و پرداخت‌ها و تسویه‌حساب‌ها، چگونگی پرداخت(ابزار پرداخت، اقساط پرداخت، جریمه دیرکرد پرداخت) اهم موارد این کارگاه آموزشی هستند.

همچنین بازاریابی و فروش، مالکیت معنوی و تضامین، آموزش و پشتیبانی، عدم افشاء اطلاعات و محرمانگی، فورس ماژور، تمامیت قرارداد، قانون حاکم، حل‌وفصل اختلاف از جمله موارد دیگر هستند که در این کارگاه آموزشی مطرح می‌شوند.

کارگاه آموزشی اصول تهیه و تنظیم قراردادها ( اعطا و دریافت نمایندگی) سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در سالن اجتماعات کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این کارگاه آموزشی حمایت ۷۰ درصدی می‌کند.