دسترسی به یک نرم‌افزار مسیریابی محدود شد

دسترسی به یک نرم‌افزار مسیریابی محدود شد

یکی از نرم‌افزارهای مسیریابی از اواخر هفته گذشته از دسترس خارج شده است.

نرم افزارهای مسیریابی آنلاین از جمله راهکارهای کاهش ترافیک به شمار رفته و با ارائه اطلاعاتی از وضعیت ترافیک مسیرهای مختلف شهر، کاربران می‌توانند تشخیص دهند برای رسیدن به مقصد در هر ساعت از روز کدام مسیر سهولت بیشتری خواهد داشت.

همچنین با بهره گیری از این نرم‌افزارها پیدا کردن آدرس در تمامی شهرها به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود.

اما برای رقابت بیشتر در بازار اپلیکیشن‌های مختلف مسیریابی، شرکت‌های متعدد در این حوزه خلاقیت‌های متعددی نشان داده و تلاش دارند با ارائه اطلاعات بیشتر کاربران را به استفاده از نرم‌افزار خود ترغیب کنند.

یکی از نرم‌افزارهای خارجی این حیطه نیز مدتی بود در ایران به‌طور رایگان در دسترس کاربران قرار داشت، اما از روز چهارشنبه گذشته دسترسی به آن به تدریج برای کاربران دشوار شده و کارکرد این اپلیکیشن با اختلالاتی مواجه شد.

از سوی دیگر از همان تاریخ به هنگام دانلود این نرم‌افزار نیز پیام‌های متعددی به کاربران ارائه می‌شود که اغلب این پیام‌ها از اعمال برخی محدودیت‌ها در دسترسی به این نرم‌افزار خبر می دهد.