fa-IR

تفکر طراحی (Design Thinking)

نسخه صوتی را گوش دهید ۷/۶۴MB

محصول باید به شکلی طراحی شود که دقیقاً بر اساس نیاز مشتری باشد. شما مانند معماری هستید که باید محصول و استارت‌آپ خود را به شکلی طراحی کنید که درنهایت برای مشتریان ارزش ایجاد کند. شما در فاز اجرایی استارت‌آپ خود هستید بنابراین برای ارتقای محصول خود باید همیشه درگیر طراحی و توسعه محصول باشید. کسی که مدیریت محصول در استارت‌آپ را به عهده می‌گیرد باید بتواند نیازهای مشتریان را به‌خوبی شناسایی کند و محصول را مطابق این نیازها طراحی و توسعه دهد. برای این کار، مدیر محصول باید تفکری داشته باشد که شما را در طراحی و توسعه محصول یا خدمت جدید راهنمایی کند. تفکر طراحی به ذهن جهت‌گیری خاصی می‌دهد تا بتوانید هر آنچه قصد طراحی دارید را بر اساس مسئله و نیاز مشتریان ایجاد کنید. تفکر طراحی به‌طور خاص در طراحی و توسعه محصول به کار می‌آید ولی می‌تواند در طول اجرای استارت‌آپ و در تمام مراحل به شما کمک کند چون آنچه در تفکر طراحی مهم است خود محصول نیست بلکه نیاز کاربران است که محور اصلی کار قرار می‌گیرد و همه‌چیز حول مسئله مشتریان طراحی می‌شود؛ بنابراین تفکر طراحی نه‌فقط در طراحی محصول بلکه در ساخت استارت‌آپ نیز کمک زیادی خواهد کرد.

تفکر طراحی (Design Thinking)
تفکر طراحی (Design Thinking)