استارت‌آپ ویکند نوآوری خوراک در شهر خلاق رشت

استارت‌آپ ویکند نوآوری خوراک در شهر خلاق رشت

شهرداری شهر خلاق رشت در راستای کارآفرینی و حمایت از ایده‌های شهروندان خلاق جهت تبدیل مدل کسب‌وکار، اولین استارت‌آپ ویکند نوآوری خوراک را در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اسفند ماه در شهر رشت برگزار می‌کند.

مسلم گنجی، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری ‌رشت با اعلام برگزاری رویداد استارت‌آپ ویکند نوآوری خوراک در شهر خلاق رشت گفت: با تلاش‌های شهرداری در سال ۱۳۹۴ شهر رشت به عنوان اولین شهر ایران در شبکه شهرهای خلاق یونسکو در دسته خوراک‌شناسی ثبت جهانی شد که در این راستا ساختارهای جدیدی با عنوان اداره مطالعات و پژوهش و در ذیل آن امور خلاقیت و فناوری‌های نوین در شهرداری رشت ایجاد و به تصویب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رسید تا مسئول پیگیری مباحث حوزه خلاقیت و نوآوری در شهر خلاق رشت باشند.

 وی عنوان کرد: طی چند سال اخیر اقدامات مهمی در شهرداری جهت توسعه و تحول شهر رشت انجام گرفته است، به گونه‌ای که در این زمینه توسعه شهر بر مبنای مشارکت مردمی از طریق اعتمادسازی، برندسازی، سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری شده است. از جمله اقدامات برنامه‌ریزی شده در این زمینه، توجه به ایده‌های شهروندان خلاق در حل مسائل و چالش‌های شهر است، که برگزاری استارت‌آپ ویکند نوآوری خوراک با همین نگاه و جهت توسعه ایده‌های شهروندی از ایده به مدل کسب و کار و در نهایت ایجاد اشتغال با مشارکت جامعه محلی است.