شیخ زین‌الدین: گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

شیخ زین‌الدین: گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: طبق آخرین آمارها، گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.

محمود شیخ زین‌الدین با اشاره به گردش مالی شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: طبق آمارهایی که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرفته شده گردش مالی شرکت های دانش‌بنیان مشخص شده است.

به گفته وی، تا کنون برآورد شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان گردش مالی ۳۰هزار میلیارد تومانی دارند.

وی با بیان اینکه این آمار حاصل از درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان است، گفت: البته این میزان شاید بیشتر باشد زیرا برخی از شرکت ها آماری از گردش مالی خود ارائه نداده‌اند. این موضوع می‌تواند آغازی باشد تا فضای کشور به سوی استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کشیده شود.

معاون نوآوری و تجاری سازی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری  تاکید کرد: این آمار برای حدودا ۳ هزار شرکت دانش بنیان است.