شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت مالی نمی‌خواهند

شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت مالی نمی‌خواهند

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به حمایت مالی ندارند، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان به این نتیجه رسیده‌اند که باید سرمایه بخش‌های خصوصی را جذب کنند.

سورنا ستاری در حاشیه بازدید از برج فناوری دانشگاه امیرکبیر گفت: تغییراتی در محیط دانشگاه‌های کشور اتفاق افتاده و آن هم ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان است.

ستاری افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان از ما حمایت مالی نمی‌خواهند و این اتفاق مهمی است؛ شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید یک سرمایه‌گذار داشته باشند و در بخش خصوصی خود را معرفی کنند.

ستاری تاکید کرد: آ‌ن‌ها باید بتوانند سرمایه بخش‌های خصوصی را جذب کنند تا از این طریق محصولات خود را توسعه دهند؛ این زیست بومی است که باید در هر صورت شکل بگیرد.

ستاری با بیان اینکه این جهشی است که طی ۲ سال اخیر در کشور ایجاد شده است، گفت: هم‌اکنون صنعت نیاز به نوآوری دارد و این ارتباط صنعت و دانشگاه هم تا حدودی ایجاد شده؛ به همین دلیل است که ما آن‌را در زندگی خود احساس می‌کنیم.

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در سال‌های اخیر این روند فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان شکل گرفته است، عنوان کرد: از روند فرهنگ‌سازی راضی هستم. اکنون مردم هم این فرهنگ جدید را حس می‌کنند.

ستاری افزود: ایران از نظر شاخص نوآوری بهترین بهبود را داشته است؛ پیش بینی می‌کنیم رتبه ما تا ۳ سال آینده بهتر شود.