fa-IR

اینفوگرافیک: ماتریس اولویت‌بندی کارها

مدیریت زمان، مجموعه‌ای از مهارت‌هایی‌ست که به شما در استفاده مؤثرتر از زمان، اولویت‌دادن به کارها و این‌که کدام کارها را باید حذف کنید، کمک شایانی می‌کند. با استفاده از اینفوگرافیک زیر می‌توانید براساس میزان تلاش مورد نیاز و میزان تاثیر فعالیت‌ها بر زندگی خود، کارهایتان را اولویت بندی کنید تا بیشترین استفاده را از زمان، انرژی و استعدادتان ببرید.

برای مطالعه بیشتر دراین‌باره به درس مدیریت زمان در دوره‌های آنلاین مراجعه کنید.   

ماتریس اولویت‌بندی کارها
ماتریس اولویت‌بندی کارها