۲۶۵ واحد فناور در استان گیلان

۲۶۵ واحد فناور در استان گیلان

۲۶۵ هسته واحد فناور و شرکت فعال در حوزه فناوری در استان گیلان فعالیت می‌کنند.

مجید متقی‌طلب رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان با اشاره به اینکه در دوران قبل انقلاب به هیچ عنوان در کشور مقوله دانش‌بنیان وجود نداشته است اظهار داشت: امروز تمامی پیشرفت‌ها در حوزه اقدامات دانش‌بنیان ماحصل تلاش‌ سال‌های بعد از انقلاب است. رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان ارتباط بین دانشگاه و جامعه را موجب برطرف کردن نیازها دانست و افزود: بحث گسترش زیرساخت‌های فناوری و تجاری‌سازی در کشور طی ۱۰ سال اخیر اتفاق افتاده است.

متقی‌طلب با تاکید بر اینکه هم اکنون بیش از ۳۹ پارک علم و فناوری و ۱۷۷ مرکز رشد در سطح کشور وجود دارد بیان کرد: عمده فعالیت‌های مراکز مذکور در حوزه تجاری‌سازی، تولید ثروت و تبدیل دانایی به دارایی است. متقی‌طلب با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری استان گیلان از پارک‌های مطرح و مهم کشور است تاکید کرد: ۲۶۵ هسته واحد فناور و شرکت فعال در حوزه فناوری در استان گیلان فعالیت می‌کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان با تاکید بر اینکه در مقوله مذکور پارک علم و فناوری، گیلان جزو پارک‌های برتر کشور است خاطرنشان کرد: بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان گردش مالی این شرکت‌ها و موسسات در داخل و خارج استان و کشور است.