fa-IR
لزوم ماموریت‌گرا بودن دانشگاه‌ها برای تحقق دانشگاه کارآفرین

لزوم ماموریت‌گرا بودن دانشگاه‌ها برای تحقق دانشگاه کارآفرین

رئیس دانشگاه خاتم‌الانبیاء بهبهان با بیان اینکه دانشگاهی که نتواند دانایی خود را به دارایی تبدیل کند، دانشگاه موفقی نیست بر لزوم برنامه‌محوری و مأموریت‌گرا بودن دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: باید در مسیر ایجاد دانشگاه کارآفرین حرکت کنیم.

سیدمنصور سیدنژاد رئیس دانشگاه خاتم‌الانبیاء بهبهان در اختتامیه جشنواره ایده‌های شهروندی در دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان برگزار شد، اظهار کرد: جشنواره ایده‌های شهروندی متعلق به همه است و دانشگاه خود را خدمتگزار جامعه شهری می‌داند.

سیدنژاد افزود: در کشور ما آموزش عالی از حدود ۸۰ سال گذشته تاکنون عرصه‌ها و فرازونشیب‌های مختلفی داشته است؛ نگاه‌ها باید به آینده بوده و گذشته به‌ مثابه تجربه‌ای برای آینده پیش‌رو باشد. اکنون دیگر دوران دانشگاه‌های آموزش‌محور به اتمام رسیده و زمان فعالیت دانشگاه‌های نسل سوم یعنی کارآفرین است.

رئیس دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان با بیان اینکه سرعت پیشرفت در دنیا بیش از ایران است، گفت: با این وجود فضای مجازی امروز دسترسی‌ها را بیشتر کرده است، امروزه انسان‌هایی موفق هستند که بتوانند با زمان حرکت کنند. قطعاً فرآیند مأموریت‌گرا شدن و پرداختن به مأموریت خاص باید در اولویت قرار گیرد، در غیر این صورت از دیگران عقب می‌مانیم.

سیدنژاد با تصریح بر اینکه دانشگاهی که نتواند دانایی خود را به دارایی تبدیل کند دانشگاه بالنده‌ای نیست، عنوان کرد: دانشجویی که بتواند ایده خود را به پدیده تبدیل کند، دانشجوی موفقی نخواهد بود. دیگر دوره مدرک‌گرایی به سر آمده و عصر جدیدی آغاز شده است. دانشگاه صنعتی بهبهان نیز نباید از این قافله عقب بماند و اکنون خرسندم که دانشگاه توانسته است قدم‌هایی در این راه بردارد.

سیدنژاد اظهار کرد: نتیجه پیگیری‌های دانشگاه در این زمینه، تأسیس مرکز توسعه مهارت‌های پیشرفته جواردانشگاهی است و پس از چند ماه از راه‌اندازی این مرکز، بیش از چندین هزار ساعت حرفه‌آموزی انجام شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان با بیان اینکه پردیس پارک علم و فناوری مکانی برای رساندن ایده‌ها به مرحله تجاری‌سازی و تولید انبوه است، افزود: مراکز رشد نیز می‌توانند بستر مناسب برای کار را فراهم کنند و دانشگاه تنها این حلقه‌ها را فراهم خواهد کرد. جشنواره ایده‌های شهروندی نیز تنها آغازی برای این کار است.

سیدنژاد گفت: ایده‌های شهروندی باید بروز پیدا کنند و در بخش‌هایی که امکان تبدیل شدن به پدیده را دارند این اتفاق رخ دهد و محصولات آن‌ها به تولید انبوه برسد. امروز دانشگاه دیگر به دانشجویی که تنها به دنبال مدرک باشد نیاز ندارد بلکه به دانشجویی نیاز داریم که در کنار مدرک، مهارت نیز داشته باشد و این مهارت را در اختیار جامعه قرار دهد.

همچنین در این مراسم توران دستیار مدیر پردیس علم و فناوری بهبهان، گفت: جشنواره ایده‌های شهروندی از اواسط آذر یعنی در هفته پژوهش کار خود را آغاز کرده است. ایده‌دهندگان تا ۳۰۰ دی‌ماه فرصت داشتند که ایده‌های خود را در سامانه جشنواره ثبت کنند و پس از آن ایده‌ها توسط داوران و مسئولان شهری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

توران افزود: از میان حدود ۷۰ ایده ارائه‌شده، ۲۰ ایده به‌عنوان برتر انتخاب شدند. مدیر پردیس علم و فناوری بهبهان تصریح کرد: ایده‌هایی که در این جشنواره ارائه شد، نشان داد که بهبهان شهروندان دلسوزی دارد که اگر فرصت در اختیار آن‌ها قرار گیرد، قطعاً با همکاری آن‌ها شهر آبادی خواهیم داشت. از مسئولان می‌خواهیم که این افراد را تحت حمایت خود قرار دهند تا بتوانند از ایده‌های خود برای ساختن شهری پویا و آباد استفاده کنند.