اقتصاد دانش‌بنیان، تنها مسیر پیشرفت کشور است

اقتصاد دانش‌بنیان، تنها مسیر پیشرفت کشور است

سیدمحمد صاحبکار‌خراسانی، سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ضمن بیان اینکه برای پیشرفت و تعالی در اقتصاد، راهی جز اقتصاد دانش‌بنیان نداریم، گفت: دانش و فناوری همانند شیشه عمر کشور‌ها و دولت‌ها هستند و هیچ کسی این علم را به راحتی در اخیار دیگران قرار نمی‌دهد.

صاحبکار، سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ضمن اشاره به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان را تنها راه پیشرفت کشورها در شرایط کنونی جهان دانست.

صاحبکار ضمن اشاره به پنج معیاری که رهبر معظم انقلاب، در اقتصاد مقاومتی مطرح کردند، تصریح کرد: این پنج مورد، رویکردهای اصلی را به ما نشان می‌دهد. دانش‌بنیان بودن، درون‌زایی، برونگرایی، عدالت‌محوری و مردمی بودن، پنج محوری است که در اقتصاد مقاومتی مطرح است. ما معتقدیم که در فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، این پنج رویکرد در حد اعلای خودش وجود دارد.

صاحبکار در تبیین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: مهم‌ترین عامل یعنی دانش‌بنیان به عنوان فعالیت‌های مبتنی بر علم و دانش بومی درون زاست چون به طور کلی دانش و فناوری قابلیت وارد کردن ندارد و ممکن است که ما یک دستگاهی را بخریم ولی توانمندی فناورانه، کسب کردنی است و این توانایی بایستی در داخل کشور ایجاد شود. سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، فناوری را شیشه عمر شرکت‌ها، دولت‌ها و کشور‌ها دانست و افزود: آن‌ها به راحتی این فناوری را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند. ما بایستی خودمان به دنبال فناوری برویم و آن را کسب کنیم و لذا اگر کسی بیاید و بگوید که من فناوری را خریدم، بی معناست. صاحبکار با اشاره به مولفه ‌های دیگر اقتصاد مقاومتی از جمله برونگرایی، گفت: حوزه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حد بین المللی تعریف خواهد شد، اگر مجموعه‌ای بخواهد فعالیت کند، نمی‌تواند بگوید که به صورت محلی یا منطقه‌ای فعالیت خواهم کرد. عدالت‌محوری نیز یعنی ارائه فرصت‌های برابر. در این زمینه می‌توانیم کسانی را که از منابع مالی کمی هم برخوردار هستند، وارد کنیم تا بتوانند این مسیر را  ادامه دهند. مردمی نیز هست چرا که چنین حرکت‌هایی را نمی‌توان با دولت‌ها جلو برد و مردم بایستی وارد کار شوند، شرکت‌های دانش‌بنیان، مبتنی بر پوشش آحاد مردم است.

صاحبکار در خصوص اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان گفت: رهبر معظم انقلاب نیز، بارها تاکید کرده‌اند که هسته اصلی اقتصاد مقاومتی، حوزه فعالیت اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان است. در طول سال‌های گذشته نیز، برنامه‌‌های متعددی در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان انجام داده‌ایم که یکی از آن‌ها بحث شرکت‌های دانش‌بنیان است.

صاحبکار درباره وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، گفت: در حال حاظر حدود ۲۹۰۰ شرکت دانش‌بنیان تایید شده و مشمول مزایای قانونی آن شده‌اند و ما در حال پیگیری حمایت‌های قانونی از آن‌ها هستیم. از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۰ شرکت جدید به عنوان دانش‌بنیان ثبت شده‌اند و در طی این مدت نیز حدود ۱۰۰ شرکت نیز از مجموعه حمایت‌های ما خارج شده‌اند.

سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان با بیان اینکه مسیری جز اقتصاد دانش‌بنیان نداریم، گفت: ما به شدت آینده خوبی را در این زمینه پیش‌بینی می‌کنیم. این طور نیست که بگوییم ما چند راه در مقابل خود داریم و یکی از آن‌ها اقتصاد دانش‌بنیان است. تمام اقتصادهای جهانی در حوزه  فعالیت‌های مبتنی بر فناوری و دانش در حال کار کردن هستند.

صاحبکار در پایان ضمن ارزشمند دانستن این همایش در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: رهبر انقلاب نیز در جایی گفته بودند که ما انتظار داشتیم که پس از مطرح کردن اقتصاد مقاومتی، دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف روی آن مانور بدهند و در مورد آن بحث و بررسی انجام دهند ولی کمتر این مساله اتفاق افتاده است. ان شا الله که این همایش بتواند حداقل در این زمینه موفق عمل کند.