fa-IR

نیازهای مشتریان (Customer Needs)

مشکلاتی که مشتری قصد دارد با خرید یک کالا یا خدمت آن را حل کند.
(منبع: www.businessdictionary.com)