انتظارات مشتری (Customer Expectations)

ارزش درک شده توسط مشتریانی که به دنبال خرید یک کالا یا خدمت هستند.
(منبع: www.businessdictionary.com)