چرخش (Pivot)

«چرخش» کلمه‌ای آشنا در دنیای استارت‌آپ‌ها است. وقتی اولین مدل کسب‌وکار شما کار نمی‌کند (و این اتفاق بیشتر اوقات می‌افتد)، مدیرعامل شرکت و اعضای تیم به سمت برنامه B تغییر جهت داده و چرخش می‌کنند. این لحظات بسیار نفس‌گیر هستند. چرخش عموماً به تغییر در استراتژی اشاره دارد؛ هر چند که ممکن است شامل تغییر در اجزای مختلف مدل کسب‌وکار یا خود محصول استارت‌آپ هم باشد.
(منبع: www.inc.com )
(منبع lexicon.ft.com)