ثبت ایده درمرکز شتاب‌دهی نوآوری دانشگاه شهرکرد

ثبت ایده درمرکز شتاب‌دهی نوآوری دانشگاه شهرکرد

تاکنون ۵۰ نفر در فراخوان ثبت ایده مرکز شتاب‌دهی نوآوری دانشگاه شهرکرد شرکت کردند.

شاه‌محمدی رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: ایده‌پردازان و کارآفرینان برای ثبت ایده‌های خود  تا پایان دی‌ماه می‌توانند به آدرس https://goo.gl/ahfxRg مراجعه کنند.

شاه‌محمدی افزود: حضور در مرکز شتاب‌دهی نوآوری جهت بررسی اولیه، دفاع از ایده در جلسه داوری حضوری، استقرار در مرکز و استفاده از حمایت‌های مرکز شتاب‌دهی نوآوری دانشگاه شهرکرد از مراحل جذب ایده کارآفرینان است. به گفته شاه‌محمدی مرکز شتاب‌دهی نوآوری دانشگاه شهرکرد باهدف شتاب‌دهی ایده‌ها به سمت کارآفرینی و در نهایت تبدیل شدن به شرکت دانش‌بنیان تشکیل شده است و عمده مخاطبین این مرکز، متخصصان و صاحبان ایده و کارآفرینان هستند. رئیس دانشگاه شهرکرد افزود: ایده‌پردازان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهرکرد واقع در ساختمان کتابخانه مرکزی مراجعه کنند.