ایجاد تابلو بورس شرکت‌های دانش‌بنیان بیانگر ارزش بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه است

ایجاد تابلو بورس شرکت‌های دانش‌بنیان بیانگر ارزش بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه است

برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی نیمی از هزینه ورود به فرابورس را به شرکت‌ها پرداخت می‌کند تا آن‌ها بتوانند به راحتی در بازار سرمایه حضور داشته باشند.

علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی در سومین جلسه بررسی نحوه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در تابلو بورس اوراق بهادار گفت: ایجاد تابلو بورس شرکت‌های دانش‌بنیان قابلیت مقایسه رشد این شرکت‌ها را نمایان کرده و نشانگر ارزش بالای سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.
دلیری در ادامه گفت: در ابتدای امر که بحث تابلو بورس برای شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد پذیرش آن برای شرکت‌ها سخت بود و کسی با این موضوع آشنا نبود، اما در حال حاضر استقبال از این طرح نشان می‌دهد که همه اهمیت بازار سرمایه را متوجه شده‌اند. دلیری بیان کرد: با توجه به برگزاری سومین جلسه بررسی نحوه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در تابلو بورس اوراق بهادار به علت استقبال زیاد این پذیرش برای سومین جلسه در زمان کوتاهی بسته شد و این حاکی از رخداد اتفاقات خوب در حوزه تجاری‌سازی است که ما به دنبال آن بودیم .

معاون توسعه مدیریت و منابع تاکید کرد :باید فضایی ایجاد شود تا اهمیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح  و در این رابطه فرهنگ‌سازی شود تا از این طریق تأمین مالی این شرکت ها صورت بگیرد .دلیری توضیح داد: دلیل ورود معاونت علمی در این امر تنها بحث شناساندن و ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و بورس است زیرا معتقدیم که اتفاقات خوبی در این حوزه رخ می دهد زیرا شرکت‌های دانش‌بنیان ‌R&D های فعالی دارند و رو به رشد هستند و افراد تحصیل ‌کرده‌ در این مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند.
دلیری ادامه داد: اگر فضایی ایجاد شود که مشکل تأمین مالی این شرکت‌های دانش‌بنیان حل شود سرعت رشد آن‌ها بیشتر خواهد شد و اگراین امر از طریق وام صورت گیرد با بروکراسی‌های پیچیده همراه است. معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی، معافیت مالیاتی را کاهش‌دهنده دغدغه شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس دانست و گفت: معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان رشد آن‌ها را در پی خواهد داشت وموجب استقبال سرمایه‌گذاران می‌شود. دلیری هدف از برگزاری این جلسات را معرفی حوزه‌های مورد نظر دانست و گفت: تابلو اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و رییس سازمان بورس در فرابورس ایران افتتاح شد که در این تابلو شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت اختصاصی حضور دارند و عملکرد آن‌ها مورد بررسی قرار می گیرد و سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند که شرکت‌های دانش‌بنیان موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهند بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی گفت: کارگزاری تعیین شده تا موقعیت فراهم شود که مشاور و راهنمایی به صورت موردی برای هر شرکت صورت گیرد تا بستر لازم برای حضور در تابلو بورس فراهم شود. دلیری با اشاره به کمک ۵۰ درصدی معاونت علمی برای ورود شرکت‌ها در فرابورس گفت: برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی نیمی از هزینه ورود به فرابورس را به شرکت‌ها پرداخت می‌کند تا آن‌ها بتوانند به راحتی در بازار سرمایه حضور داشته باشند.