fa-IR
فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی ۱۳۹۵ آغاز می‌شود.

فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی ۱۳۹۵ آغاز می‌شود.

فرآیند تکمیل مستندات شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی در سال مالی ۱۳۹۵ آغاز شد.
سید محمد صاحبکار رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی‌و‌فناوری با اعلام خبر شروع فرآیند معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی ۱۳۹۵ گفت: شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برای ارسال درخواست به‌روز‌رسانی اطلاعات خود جهت استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۳  قانون در سال مالی ۱۳۹۵، لازم است حداکثر تا تاریخ ۵ بهمن ماه به کارتابل خود در سامانه ثبت اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیانreg.daneshbonyan.ir  مراجعه و اطلاعات عمومی و کالا و خدمات شرکت خود را در قسمت «ثبت اطلاعات» تکمیل و به‌روز‌رسانی کنند.
رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با تاکید بر لزوم به روزرسانی مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت‌های تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: شرکت‌های مورد تایید کارگروه ارزیابی در صورتی که در سال مالی ۱۳۹۵ کالا و یا خدمت جدید ارائه نکرده‌اند و یا نام تجاری و یا موضوع قرارداد کالای دانش‌بنیان آن‌ها تغییر نکرده است، لازم است تنها اطلاعات مالی کالاهای قبلی و اطلاعات مدیریتی شرکت، را به‌روز‌رسانی کنند و همچنین تعهدنامه شرکت‌های دانش‌بنیان که در سامانه daneshbonyan.ir موجود است را توسط صاحبان امضا مجاز شرکت (مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره) به امضا رسانند و بارگذاری کنند.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در مورد کالاهای جدید تولید شده از سوی شرکت‌ها که مورد ارزیابی قرار نگرفته است، بیان کرد: این شرکت‌ها در مراجعه به کارتابل خود، علاوه بر به‌روز‌رسانی اطلاعات مالی و مدیریتی و بارگذاری تعهدنامه شرکت‌های دانش‌بنیان سال مالی ۹۵، اطلاعات کالا و خدمات جدید را به لیست کالا و خدمات فعلی اضافه کند. در مرحله بعد، اطلاعات ارسالی و بارگذاری شده شرکت درباره کالاهای جدید، بررسی خواهد شد.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری در مورد حسابرسی مالی شرکت‌های بزرگ گفت: شرکت‌هایی با فروش بیش از ده میلیارد ریال (اعم از فروش کالاهای دانش‌بنیان و کالاهای غیر دانش‌بنیان) در سال مالی ۱۳۹۵ لازم است ضمن انجام حسابرسی مالی، قرارداد مربوط به «اجرای‌ روش‌های‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی» را از طریق یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به امضا رسانند و گزارش آن را بعدا در کارتابل خود بارگذاری کنند.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین با بیان اعطای معافیت مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید در سال ۱۳۹۴ گفت: در بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۵/۶۰ مورخ ۱۴ آذر ۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی، اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه در سال مالی ۱۳۹۴ به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان، ارسال شده است و هم اکنون اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در بخش استعلام‌های سامانه اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی قابل مشاهده و در دسترس ممیزان مالیاتی است.
صاحبکار افزود: همزمان با استفاده شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (۳) قانون، امکان برخورداری آن‌ها از سایر معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت‌های مالیاتی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری، موضوع ماده (۹) قانون (موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره /۲۰۰/۹۱۱۳ص مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲) فراهم است.
براساس این گزارش، مقررات و اطلاعات تکمیلی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان بر روی سامانه www.Daneshbonyan.ir قرار دارد.