fa-IR
معافیت سربازی جوانان صاحب ایده فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت سربازی جوانان صاحب ایده فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

جوانان نخبه به جای گذراندن دوران سربازی می‌توانند به تحقیق، پژوهش و تولید ثروت بپردازند.

محمد صاحبکار‌خراسانی رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به معافیت‌های نخبگان جوان فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: معاونت علمی‌فناوری از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های دانشگاهی حمایت ویژه‌ای می‌کند تا محصولات داخلی آن‌ها تجاری‌سازی شود و بازارهای هدف داخلی و خارجی و بین‌المللی را کسب کند. خراسانی گفت: یکی از مشکلاتی که نخبگان جوان فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان با آن روبرو هستند بحث سربازی و نیمه تمام ماندن تحقیقات و پژوهش‌های آن‌ها است که این مساله با ورود جدی معاونت علمی‌فناوری در طی چند سال اخیر برآورد شده است.

صاحبکار ادامه داد: افراد نخبه‌ای که در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به فعالیت هستند و ایده‌های آنان در حال اجرا شدن است، بر طبق قانون پس از گذراندن دوران آموزشی سربازی و گرفتن برگ سبز به جای حضور در مراکز نظامی و گذراندن بقیه خدمت سربازی با انجام یک پروژه تحقیقاتی موفق در دستگاه‌های نظامی و یا اجرای یک پروژه موفق در شرکت‌های دانش‌بنیان کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند. خراسانی تصریح کرد: شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان دانش‌آموختگان برتر فناور تنظیم شده است تا افراد نخبه و دارای ایده‌های برتر در صورت کسب امتیازات لازم در زمینه تحقیق می‌توانند از خدمت نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند و این‌کار با همکاری بنیاد ملی نخبگان انجام می‌شود و این گونه افراد نخبه به ستاد نیروهای مسلح جهت دریافت امریه معرفی می‌شوند.

رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان که دارای اظهار‌نامه مالیاتی هستند می‌توانند افراد نخبه خود را جهت دریافت امریه به نیروهای مسلح معرفی کنند تا جوانان نخبه فعال در این شرکت‌ها به جای سپری کردن دوران خدمت به کار تحقیق و پژوهش و تجاری کردن محصولاتشان بپردازند. خراسانی ادامه داد: هرکسی از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا می‌توانند یک نخبه را به ستاد نیروهای مسلح معرفی کرده تا از مزایای معافیت خدمت سربازی استفاده کنند و همچنین به ازای هر پانصد‌میلیون تومان یک نفر دیگر به این سهمیه اضافه می‌شود.

صاحبکار گفت: افراد معرفی شده به ستاد نیروهای مسلح باید توانمندی خود را در انجام پروژه و تحقیقات در زمینه تولید محصولات دانش‌بنیان به اثبات برسانند تا از مزایای معافیت سربازی استفاده کنند.