ایده‌های کارآفرینی مربوط به بخش گردشگری در اردبیل حمایت می‌شود

ایده‌های کارآفرینی مربوط به بخش گردشگری در اردبیل حمایت می‌شود

معاون پژوهش‌و‌‌فناوری دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با توجه به این‌که استان اردبیل دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه گردشگری است، بنابراین ایده‌های کارآفرینی مربوط به بخش گردشگری در استان اردبیل حمایت می‌شود.

محمد نریمانی در جلسه سیاست‌گذاری و هماهنگی رویداد کارآفرینی استارت‌آپ‌ویکند که در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، اظهار داشت: رویداد کارآفرینی استارت‌آپ‌ویکند با محوریت گردشگری در تاریخ ۴ تا ۶ اسفند ماه در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود و تمامی تمهیدات لازم در این رابطه انجام شده است.

نریمانی افزود:‌ با توجه به این‌که استان اردبیل دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه گردشگری است، بنابراین نیاز است که ایده‌های ارائه شده را برای پیشرفت استان اردبیل در این حوزه در نظر بگیریم تا بتوانیم از این طریق زمینه‌های تحول و پیشرفت این استان را در بخش گردشگری مهیا سازیم.

معاون پژوهش‌و‌فناوری دانشگاه محقق اردبیلی گفت: تاکنون در استان اردبیل برنامه‌ای در راستای استفاده از ظرفیت گردشگری برگزار نشده و ما امیدواریم برگزاری این رویداد بتواند شروعی برای آغاز پیشرفت‌ها و توسعه‌های گردشگری در این استان باشد و ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر رهنمون کند.

نریمانی بیان کرد: در دانشگاه محقق اردبیلی برای سوق دادن دانشجویان به سمت کارآفرینی، دفتر مشاوره کارآفرینی راه‌اندازی شده و در حدود ۲۰ کارگاه و نشست کارآفرینی هم برگزار شده است تا بتوانیم از این طریق دانشجویان را نسبت به کارآفرینی تفهیم کرده و آموزش‌های لازم را در این رابطه ارائه کنیم.

نریمانی تصریح کرد:‌ انتظار می‌رود برای حمایت از ایده‌های برتر از ظرفیت سرمایه‌گذاران در این بخش استفاده کنیم تا بتوانیم از این طریق به اهداف مورد نظر دست یابیم و اقدامات مناسب و سازنده‌ای با استفاده از این ایده‌ها در راستای توسعه بخش گردشگری استان اردبیل انجام دهیم.