شرکت‌های دانش‌بنیان بهترین فرصت سرمایه‌گذاری خارجی‌ها

شرکت‌های دانش‌بنیان بهترین فرصت سرمایه‌گذاری خارجی‌ها

سرمایه‌گذاران خارجی در صنایعی ورود می‌کنند که رقابت‌پذیر باشد لذا با این تعریف، بهترین مکانی که می‌توانند سرمایه‌هایشان را بیاورند همین شرکت‌های دانش‌بنیان است.

علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استارت‌آپها و شرکت‌های نوپا کشور گفت: سرمایه‌گذاری‌های مشترک چه در حوزه دانش‌بنیان و چه در بخش‌های دیگر عمدتا در شرایط رقابت‌پذیری صنایع شکل می‌گیرد.

یزدانی با تأکید بر اینکه شدت گرفتن ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه، موجب جلب توجه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در شرکت‌های ایرانی می‌شود، در ارتباط با قوانین در نظر گرفته شده برای فعال شدن سرمایه‌های خارجی ابراز کرد: خوشبختانه در کشور قوانین کامل و زیادی یا به عبارتی قوانین مازاد داریم لذا با همین قوانین موجود، سرمایه‌گذار خارجی صد‌درصد می‌تواند در کشور ما هم برای تولید داخل، هم صادرات و هم صد‌‌درصد صادرات سرمایه بیاورد.