دانشگاه‌ها از ایده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استقبال می‌کنند

دانشگاه‌ها از ایده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استقبال می‌کنند

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) فضایی بالغ بر هزار و ۵۰۰ مترمربع برای شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد اختصاص داده است، این شرکت‌ها می‌توانند از فضای کارگروه‌ها و آزمایشگاه‌های این دانشگاه استفاده کنند.

‌رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین‌ گفت: در استان قزوین بیش از هزار هیات علمی و ۱۰۰ هزار دانشجو فعالیت دارند، به همین جهت دانشگاه‌ها از ایده‌های اساتید و دانشجویان استقبال می‌کنند.

ابوالحسن نائینی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای دانشگاه نسل سوم تأسیس ‌شدند، اظهار کرد: امروزه دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه‌های نسل سوم یا همان کارآفرین پیش می‌روند و حرکت به این سو در دستور کار دانشگاه‌ها و وزارتخانه قرار دارد و در حقیقت یکی از روش‌هایی است که بتوان دانشجوی کارآفرین را تحویل جامعه داد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین‌ گفت: شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی هستند که در آن اساتید و دانشجویان، ایده‌های خود را پرورش می‌دهند و وظیفه ما و وزارتخانه حمایت از ایده‌های اساتید و دانشجویان است تا این ایده‌ها تکامل پیدا کرده و در این شرکت‌ها تجاری‌سازی شده و به ثمر نشیند.

نائینی گفت: اگر روند تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل شود مشکل دیگری بر سر راه این شرکت‌ها وجود ندارد و از سوی دانشگاه‌ بین‌المللی امام خمینی(ره) فضا برای راه‌اندازی و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده و از ایده‌ها استقبال می‌کنیم. نائینی تأکید کرد: ضروری است تا همه مسؤولان و دانشگاه‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین‌ اضافه کرد: موانعی بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد و تنها مشکل آنان مسائل مربوط به تکمیل فرم و راه‌اندازی شرکت است که تلاش شده این امر تسهیل شود تا فعالیت خود را آغاز کنند.
نائینی ادامه داد: باید دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به این باور برسند و در امر پژوهش فعالیت کنند و ما نیز آمادگی کامل برای حمایت از آنان را داریم.
نائینی گفت: شرکت‌هایی که ایده‌های نو را پرورش داده و به سمت تجاری‌سازی هدایت می‌کنند باید زمانی را سپری کنند تا ایده آنان به ثمر برسد.
رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین‌ یادآور شد: در استان شرکت‌های دانش‌ بنیانی که در مراکز رشد و پارک‌های علم‌و‌فناوری هستند برخی از محصولات خود را به بازار عرضه کرده‌اند و سرمایه‌گذاران باید از این شرکت‌ها حمایت کنند تا ایده‌ها به تولید انبوه برسد و کشور را به سوی خوکفایی پیش ببریم.