fa-IR
فعالیت مرکز شتاب‌دهنده تجاری‌سازی محصولات در قم

فعالیت مرکز شتاب‌دهنده تجاری‌سازی محصولات در قم

مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات قم گفت: اولین مرکز شتاب‌دهنده با هدف کوتاه کردن زمان کاربردی‌سازی و تجاری‌سازی محصولات و تولیدها در استان را با توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی کرده‌ایم تا در کوتاه‌ترین زمان بتوانیم اختراع‌ها و تولیدهای داخلی را به مرحله استفاده برسانیم.

سیدحسن هانی‌طبایی در همایش تولید محتوای ایرانی و توسعه کسب‌و‌کار در اتاق بازرگانی قم افزود: دومین مرکز نیز در دستور کار است تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توان کارشناسان درخدمت کارآفرینان باشد.
هانی‌طبایی اضافه کرد: مراکز جدیدی از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم‌و‌فناوری برای توسعه کسب‌و‌کار و حمایت از تولیدات داخلی در قم فعال شده، این مراکز با حمایت‌های دولتی و با ارائه تسهیلات برای توسعه کسب‌و‌کار و حمایت از محصول و تولیدهای نوپا در قم راه‌اندازی شده است.

هانی‌طبایی با اشاره به کمک‌های مالی دولت به کارآفرینان گفت: دولت در این حوزه ورود پیدا کرده است و به کارآفرینان تسهیلات کم بهره ارائه می‌کند تا بتوانند از این فرصت برای به ثمر رساندن تولیدهای داخلی و ایجاد اشتغال در استان قدم بردارند.

هانی طبایی افزود: درحال حاضر زمینه کار فراهم شده است و باید کارآفرینان با توان بیشتر با تنوع کسب‌و‌کار وارد عرصه شوند. 

در ادامه این مراسم خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری‌اطلاعات ایران به موضوع توسعه کارآفرینی و اقتصاد نوآور اشاره کرد.

این همایش با هدف ترغیب کارآفرینان در توسعه کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال برگزار شد.