باقری‌اصل: تدوین آیین‌نامه برای حل مشکل فین‌تک‌ها
مذاکره وزارت ارتباطات و بانک مرکزی برای حل مشکل استارت‌آپ‌های مالی

باقری‌اصل: تدوین آیین‌نامه برای حل مشکل فین‌تک‌ها

بانک مرکزی تا پایان آذر تکلیف فین‌تک‌ها را مشخص می‌کند. رضا باقری اصل، معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری در الکامپ توضیح داد: آیین‌نامه‌ای درباره موضوع فین‌تک‌ها توسط وزارت ارتباطات تدوین شده که این آیین‌نامه برای مشورت به بانک مرکزی ارسال شده و پس از اتخاذ نظرات بانک مرکزی این آیین‌نامه به کمیسیون دولت الکترونیک برای تصویب در هیات دولت ارسال می‌شود.

به گفته باقری‌اصل، در این آیین‌نامه بحث حمایت از فین‌تک‌ها دیده شده به طوری که در کنار حل مشکل، فعالیت‌شان در چارچوب قوانین مالی کشور قانونمند شود. باقری‌اصل گفت: تلاش می‌کنیم که از یک سو مانع توسعه و نوآوری فین‌تک‌ها نشویم اما ضوابط را در راستای قوانین تدوین کنیم تا مشکل استارت‌آپ‌های حوزه مالی برای همیشه با قوانین بانک مرکزی رفع شود.