fa-IR
صندوق‌های جسورانه تخصصی، عامل توسعه استارت‌آپ‌ها

صندوق‌های جسورانه تخصصی، عامل توسعه استارت‌آپ‌ها

سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان با سایر حوزه‌های سنتی متفاوت است و برای توسعه این بخش مهم اقتصادی باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی شود.

رضا زرنوخی رییس هیات مدیره انجمن صنفی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور و مدیر‌عامل صندوق توسعه تکنولوژی ایران، به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: اقتصاد جهانی در دنیا به سمت شرکت‌های دانش‌‌بنیان و استارت‌آپ‌ها حرکت می‌کند و چون این شرکت‌ها معمولا سابقه کاری کوتاه، ریسک بالا و صورت‌های مالی مشخصی ندارند، برای ورود سرمایه‌گذاری به آنها نیاز به یک نگاه خاص است. در ادامه زرنوخی گفت:  ورود سرمایه‌گذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ ها به ابزار جدید سرمایه‌گذاری وابسته است، این ابزار جدید سرمایه‌گذاری در دنیا به صندوق‌های سرمایه‌گذاران خطر پذیر(VC)  شهرت دارد و ما در ایران نیز آن را ایجاد کرده‌ایم.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سرمایه‌گذاری خطرپذیر ادامه داد: ترکیبی از صندوق پژوهش فن‌آوری، دانشگاه‌ها و پارک‌های فن‌آوری، به همراه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در بورس، به استارت‌آپ‌ها ساختار بخشیده است. نهاد‌های معتبر بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خطر پذیر وارد اکوسیستم استارت‌آپ‌ها شده‌اند و قرار است این صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، تخصصی‌تر وارد این حوزه شوند. به عنوان مثال برخی از این صندوق‌ها روی حوزه فناوری‌اطلاعات یا حوزه پزشکی و دارو تمرکز خواهند کرد. زرنوخی با طرح این سوال که چگونه سرمایه یک شرکت استارت‌آپ تازه کار معادل یک سوم شرکت‌های بزرگ شده است، گفت: شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد دانش‌بنیان و حضور شرکت‌های استارت‌آپ رو به رشد است و نهادهای جدیدی وارد این حوزه می‌شوند. باید ظرفیت سرمایه‌گذاری روی این حوزه نوین اقتصادی را با استفاده از بورس افزایش دهیم و انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر می‌توانند در ساماندهی این حوزه کمک کنند. سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های استارتاپی و حوزه اقتصاد دانش‌بنیان اکوسیستم خاص خود را دارد. شرکت‌های تازه کار در شتاب‌دهنده‌ها یا مراکز رشد مستقر می‌شوند و در آنجا سرمایه‌گذاری بزرگی لازم نیست. در مرحله بعدی هنوز فضای ایده مطرح است و سرمایه‌گذاران خطر‌پذیر اولیه وارد می‌شوند اما در گام آخر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بورسی باید فعال شوند. مدیر عامل صندوق توسعه تکنولوژی ایران ادامه داد: این چرخه نیاز به ساماندهی دارد. در فاز اول ریسک زیاد است از ۱۰۰ ایده روی ۲۰ پیشنهاد سرمایه‌گذاری می‌شود و تنها نیمی از آن ۲۰ ارائه وارد فاز بعدی سرمایه‌گذاری می‌شوند. زرنوخی گفت: ما نمی توانیم این خطر را در فضای بورس به سرمایه‌گذاران منتقل کنیم و در انجمن این تعادل را برقرار می‌کنیم که اگر ایده‌ای باشد مستقیما به صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه وارد نشود. زرنوخی ادامه داد: سعی بر آن است که به جای آنکه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه خودش در ابتدا وارد فاز سرمایه‌گذاری شود، ابتدا یک غربال انجام شود و یک سرمایه‌گذاری اولیه صورت گیرد تا بخشی از ریسک‌ها برطرف و سپس یک استارت‌آپ در سبد سرمایه‌گذاری جسورانه وارد شود.
زرنوخی تصریح کرد: انجمن قصد دارد اکوسیستمی را طراحی کند که پروژه‌ها در نهاد تخصصی خاصی قرار بگیرند. بر این اساس هم ایده‌ها سرگردان نخواهند ماند و هم اینکه صندوق‌های جسورانه درگیر یک فضای غیر‌حرفه‌ای و پر ریسک نمی‌شوند و ریسک‌ها متعادل خواهد شد.