fa-IR
کارآفرینی از دید اسلام؛ از کار زیاد نترسید

کارآفرینی از دید اسلام؛ از کار زیاد نترسید

یکی از جلوه‌های مهم خداپسندانه، کارآفرینی آن است که فرد بتواند خدمت یا ارزشی را به دیگران عرضه کند و شغل برای دیگران ایجاد نماید.
هر چه مردم احساس بیشتری به محصول یا خدمات یک کارآفرین داشته باشند، پاداش معنوی و مادی او بیشتر خواهد‌ بود.

اگر کارآفرین به قصد کمک یا تلاش برای ارتقای سطح زندگی یا بهبود آن برای دیگران باشد، بی‌شک در خدمت خود و نیازهای جامعه است که در این صورت او یک کارآفرین واقعی خواهد بود.
از نظر اسلام، کارآفرین فرد تلاش‌گری است که با اتکا به نفس و توکل به خداوند متعال بتواند از حداکثر توانایی‌های جسمی، مادی و تخصصی خود از راه حلال در مسیر منافع خود در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، استفاده کند.
یک کارآفرین می‌کوشد تا با قدرت، خلاقیت، ابتکار، تصمیم‌گیری به موقع، تکیه بر وجدان کاری و انضباط اطلاعات شغلی خود را همواره تعمیق و توسعه داده و محیط کاری خود را بهره‌ور، پویا، شاداب و خداپسندانه تبدیل کند.

» جرأت کارآفرینانه در نگاه ارزشی
توکل در قرآن کریم یک مفهوم زنده، پویا و حماسی دارد؛ یعنی هر جا که قرآن می‌خواهد بشر را وادار به عمل کند و ترس‌ها و بیم‌ها را از انسان بگیرد، مدام متذکر می‌شود که از شکست نباید هراس به دل راه داد و باید به خدا توکل کرد.
در سخن زیبایی آمده است که در هر کاری مشکلاتی وجود دارد و مشکلات جوهر مردان است که باید با خدا درمیان بگذارد، اما به خدا نگوید مشکلات بزرگی دارم، بلکه به مشکلات بگوید خدای بزرگی دارم و به سمت کار و فعالیت و تلاش حرکت کند.