برگزاری رویداد «ارائه استارت‌آپ‌های حوزه فناوری اطلاعات به سرمایه‌گذاران» در پارک فناوری پردیس

برگزاری رویداد «ارائه استارت‌آپ‌های حوزه فناوری اطلاعات به سرمایه‌گذاران» در پارک فناوری پردیس

با توجه به چشم‌انداز‌های معاونت علمی ریاست جمهوری و اهداف پارک فناوری پردیس، در جهت حمایت از کسب‌وکار‌های نوظهور و خصوصا دانش‌بنیان، نشست تخصصی ارائه استارت‌آپ‌های حوزه فناوری اطلاعات، ۵ آبان‌ماه در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

این رویداد در قالب ارائه استارت‌آپ‌ها به سرمایه‌گذاران است، که در ساختمان سراج پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. در این رویداد سرمایه‌گذاران برتر این حوزه از جمله شرکت خدمات اول مخابرات، موسسه مبنا و همچنین ۱۲ استارت‌آپ منتخب حضور خواهند داشت. این ارائه‌دهندگان از بین حدود ۷۰ استارت‌آپ و فعال حوزه فناوری اطلاعات انتخاب شده‌اند.

حاصل رویداد‌هایی به این سبک، عقد قرارداد و ایجاد بستر مناسب ارائه و اتصال سرمایه به مولدین بالقوه بازار فناوری اطلاعات کشور است.  

این رویداد ساعت ۹ صبح ۵ آبان‌ماه ۱۳۹۵ در محل ساختمان سراج پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.