قاضی دیجیتالی در راهروهای دادگاه انگلیس

قاضی دیجیتالی در راهروهای دادگاه انگلیس

متخصصان انگلیسی دانشگاه کالج لندن با استفاده از هوش مصنوعی رایانه‌ای ساختند که قادر است با بررسی مستندات قانونی و پاسخگویی به پرسش‌های اخلاقی، نتیجه رسیدگی در دادگاه را پیش‌بینی کند.

این قاضی دیجیتال هوشمند در چهار مورد از هر پنج پرونده مطرح‌شده در دادگاه حقوق بشر اروپا که مربوط به جرائمی همچون شکنجه، بدرفتاری و تجاوز به حریم خصوصی بودند، همان رأیی را صادر کرد که توسط قضات واقعی این پرونده‌ها صادرشده است. 
این کامپیوتر هوشمند با استفاده از الگوریتم‌های خاصی اطلاعات مربوط به ۵۸۴ پرونده قضایی با موضوع شکنجه و بدرفتاری، دادرسی منصفانه و حفظ حریم خصوصی را به زبان انگلیسی موردبررسی قرار داده و در هر پرونده رأی صادر کرده است. پس از مقایسه معلوم شد این کامپیوتر هوشمند در ۷۹ درصد از پرونده‌ها دقیقاً همان رأیی را داده است که قضات اصلی پرونده صادر کردند. 
پیش‌ازاین نیز سامانه‌های هوشمندی برای پیش‌بینی نتایج رسیدگی در دادگاه ساخته‌شده است؛ اما تمام نمونه‌های قبلی، رأی دادگاه را بر اساس ماهیت جرم یا رویه تصمیم‌گیری هریک از قضات، شبیه‌سازی می‌کرد؛ اما در این سیستم هوشمند برای اولین بار، اطلاعات لازم برای صدور رأی در پرونده‌ها از طریق بازخوانی متون تحلیلی تدوین‌شده در دادگاه‌ها به دست می‌آید و سیستم با استفاده از همان استدلال‌ها اقدام به صدور رأی می‌کند. 
در حال حاضر میزان استفاده وکلا از سیستم‌های کامپیوتری روبه افزایش است و یکی از نیازهای ضروری این قشر از جامعه امکان انجام امور پیچیده ازجمله جستجو و شناسایی مفاهیم حقوقی به‌جای جستجوی کلیدواژه‌ها در اسناد و متون حقوقی است تا امکان استفاده از مدارک و اسناد مرتبط در پرونده‌های مختلف برای آن‌ها فراهم شود.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه PeerJ Computer Science منتشرشده است.