دو روز مهلت برای ثبت‌نام رزرو نمایشگاه الکامپ بیست و دوم

دو روز مهلت برای ثبت‌نام رزرو نمایشگاه الکامپ بیست و دوم

شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم که از مرحله نخست پیش ثبت‌نام جا ماندند، از شنبه یکم آبان ماه تا پایان وقت اداری یکشنبه دوم آبان ماه، به مدت دو روز مهلت‌دارند تا نسبت به ثبت‌نام رزرو از طریق وب‌سایت Iran-elecomp.com اقدام کنند.

ثبت تقاضای بیش از دو برابر ظرفیت در مرحله پیش ثبت‌نام بیست و دومین نمایشگاه الکامپ و ثبت رکورد بی‌سابقه که نشان‌دهنده تجربه موفق سازمان در برگزاری نمایشگاه الکامپ سال گذشته است و خبر از جلب اعتماد دوباره صنف به این رویداد بین‌المللی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌دهد.
کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ بیست و دوم ضمن قدردانی از این استقبال بی‌نظیر و در راستای احترام به درخواست آحاد صنف فرصت دو روزه‌ای را برای شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ که در موعد تعیین‌شده موفق به انجام پیش ثبت‌نام نشدند، درنظرگرفته است.
متقاضیان از شنبه یکم آبان ماه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه دوم آبان ماه به مدت دو روز مهلت‌دارند تا در صورت وجود ظرفیت باقی‌مانده، جهت ثبت‌نام رزرو از طریق وب‌سایت Iran-elecomp.com اقدام کنند.
با توجه به تقاضای بیش از ظرفیت موجود، کمیته برگزاری هیچ تعهدی نسبت به متقاضیان ثبت‌نام رزرو ندارد و تنها در صورت لغو درخواست‌های پیش ثبت‌نام و وجود فضا در خصوص جانمایی این متقاضیان جدید اقدام خواهد شد.