رئیس پارک علم و فناوری لرستان:

دو مرکز «شکوفایی خلاقیت و نوآوری» در لرستان ایجاد می‌شود

رئیس پارک علم و فناوری لرستان از راه‌اندازی مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری در شهرستان‌های کوهدشت و الشتر خبر داد.

محمود رضا شاکرمی در این رابطه اظهار داشت: به‌منظور توسعه کارآفرینی و فناوری در شهرستان کوهدشت تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری استان و دانشگاه لرستان در قالب راه‌اندازی مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری در این شهرستان منعقد شد.

وی افزود: در این تفاهم‌نامه مقرر شد ساختمان کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری شهرستان کوهدشت در مرکز آموزش عالی این شهرستان تأمین شود.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان بیان داشت: این مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری با هدایت نوآوران به سمت ایجاد مؤسسات دانایی محور و هدایت آن‌ها به سمت پذیرش در مراکز رشد برای توسعه کارآفرینی و فناوری در شهرستان کوهدشت تلاش خواهد کرد.

شاکرمی گفت: مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری کوهدشت دارای یک دبیرخانه بوده که پس از دریافت درخواست متقاضیان نوآور جنبه‌های علمی و فنی ایده آن‌ها را بررسی و در صورت تائید پرونده مربوطه را برای بررسی نهایی به پارک علم و فناوری معرفی می‌کند که در صورت پذیرش نهایی امکانات و خدمات موردنیاز به فرد فناور ارائه می‌شود.

وی همچنین از راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری در شهرستان الشتر خبر داد و گفت: به‌منظور بسترسازی برای پیاده کردن ایده‌های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده و ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت نیروهای جوان در شهرستان الشتر تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی استان در قالب راه‌اندازی مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری شهرستان الشتر منعقد شد.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان بیان داشت: کانون‌های شکوفایی خلاقیت و نوآوری با ارائه خدماتی از جمله ارائه مشاوره تخصصی، استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و برگزاری دوره‌های آموزشی و تأمین منابع اطلاعات علمی و فنی به اثبات و کارا کردن ایده‌های علمی و شکوفایی ایده‌های خلاقانه کمک می‌کنند.