حمایت‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی از شرکت‌های دانش‌بنیان
یک مقام مسئول اعلام کرد:

حمایت‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی از شرکت‌های دانش‌بنیان

بر اساس ابلاغیه جدید معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حمایت‌ها و تسهیلات ویژه‌ای درباره نحوه ارائه مفاصا حساب قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان اجرایی می‌شود.

سید محمد صاحبکار، سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی بیان کرد: طی جلساتی که با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت، توافق شد تا شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای اجرای بند «ه» ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، از تسهیلات ذیل ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار شوند.

صاحبکار افزود: بنا بر دستور اداری جدید معاون محترم فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌ها  و مؤسسات دانش‌بنیان حائز شرایط بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد (موضوع قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) و بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد (موضوع ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)، می‌توانند از مزایای این بخشنامه‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد گفت: بر اساس این بخشنامه مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی- مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف خواهند شد؛ سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب این‌گونه پیمان‌ها را صادر کند.

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ادامه داد: مطابق ابلاغیه مذکور مقررشده است کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات و مسائل مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان درزمینه‌ی بیمه تأمین اجتماعی تشکیل شود.

صاحبکار گفت: با توجه به مفاد ابلاغیه اخیر، ادارات کل استان‌های سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده‌اند ترتیبی اتخاذ کنند تا آموزش مجموعه مقررات تأمین اجتماعی به شرکت‌های دانش‌بنیان به نحو مقتضی انجام پذیرد.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: بر اساس دستور اداری ابلاغ‌شده به شناسه ۷۳۴۲۸۸۶، محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که فهرست آن‌ها در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (http://daneshbonyan.isti.ir) قرار دارد، بر اساس بخشنامه ۱۴/۹ یا بخشنامه ۱۴/۳ انجام می‌شود.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش می‌کند با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان به نحوی باشد که حق بیمه قراردادها منحصراً بر اساس بازرسی دفاتر قانونی انجام شود و از اعمال ضریب حق بیمه قراردادها (۱۶/۶۷ درصد یا ...) معاف شوند.