fa-IR

معاون وزیر کار: کارآفرینی مبتنی بر نوآوری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هفده تن ظهر یکشنبه ۱۸ مرداد ۹۴ در دهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر لرستان به عوامل نرسیدن به توسعه پایدار و متوازن در پنج برنامه توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: افراط و تفریط در نظام ما که یک نظام حاکمیتی مبتنی بر ارزش های معنوی است سیاست ها و برنامه های دولت را به انحراف می اندازد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در عرصه برنامه های ملی متاسفانه به دنبال قهرمان پروری بوده و جزیره ای عمل می کنیم در صورتی که برنامه‌های ملی نیازمند کار گروهی در داخل و تعامل ارزشمند با خارج از کشور هستند.

اصلاح ساختار تشکل‌های کارآفرینی
هفده تن ضعف ساختاری نهادهای تخصصی در بخش خصوصی را مهمترین عامل عدم توسعه کشور دانست و تصریح کرد: در نهادهای تصمیم ساز دولت حضور نمایندگان برجسته بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات بسیار ضعیف است.

وی افزود: در حوزه روابط کار روی منسوخ کردن بخشنامه هایی که به درد تولید نمی خورند و مانند غل و زنجیر محکم به پای تولید و کارآفرینان بسته شده اند به شدت کار می کنیم و آنهایی که قابل اصلاح باشند را اصلاح می کنیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ساختار جدید تشکل های کارآفرینی اشاره کرد و بیان داشت: ما ساختار جدید تشکل ها را به گونه ای اصلاح می کنیم که تشکل ها در قدرتمندترین جایگاه خود توانمند شده و عزت و کرامت پیدا کنند و دولت نتواند هیچ قانون و مقرراتی بدون حضور تشکل تخصصی تصویب کند.

تاسف از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل معوقات بانکی
هفده تن از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل معوقه و بدهی بانکی ابراز تاسف کرد و یادآور شد: جامعه اسلامی یک جامعه آرمانی و به دنبال جایگزینی عدالت به جای تبعیض، شایسته سالاری به جای رابطه سالاری، امید به جای یاس، عشق به جای نفرت، فرصت به جای تهدید، رقابت به جای حسادت، رفاه و امنیت و آسایش به جای فتنه انگیزی و جنگ طلبی و کرامت انسان ها به جای تحقیر انسان هاست.

وی دو شاخص را برای میزان رضایت مندی ملت ها از دولت ها دانست و عنوان کرد: اگر درآمد سرانه مردم و رفاه و امنیت و آسایش و نشاط و شادمانی در جامعه افزایش یابد نشانگر موفقیت دولت هاست.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه هر نوع فعالیت منجر به ایجاد اشتغال ارزشمند است، ادامه داد: اگر کشور بخواهد بر اساس نقشه جامع علمی کشور عمل کند در سال افق باید ۵۱ درصد از محصولات تولیدی کشور دانش بنیان باشد.

لزوم کارآفرینی مبتنی بر دانش و نوع‌آوری
هفده تن با بیان این که کارآفرینی مبتنی بر دانش و نوع‌آوری از ارزش افزوده بالنده و بسیار بالایی برخوردار است، تصریح کرد: ۱۰۰ شرکت کارآفرینی مبتنی بر نوع آوری ارزش افزوده ای ایجاد می کنند که شاید ۱۰۰ هزار شرکت معمولی نمی توانند ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه کشور در رتبه علمی ۱۱ برابر پیشرفت کرده است، افزود: اما در ایجاد زیرساخت های نوع آوری بسیار ضعیف عمل کرده و هنوز نتوانسته ایم اکوسیستم نوع آوری را ایجاد کنیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با بیان اینکه اکوسیستم نوع آوری کمک می کند دانش و علم تولید شده به ارزش افزوده بالا و ثروت تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید در دستور کار جدی دولت قرار بگیرد و این یک ضرورت است.

هفده تن با اشاره به این که امروز در رقابت جهان و منطقه فرصت سعی و خطا نیست، یادآور شد: اگر زمینه ظهور و رشد کارآفرینان دانش بنیان را فراهم کنیم در واقع زمینه را برای رسیدن به شاخص های جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهان بودن، جزو هفت کشور دارای مستندات علمی، محصولات صادرات پذیر و نرخ بیکاری زیر هفت درصد سال افق فراهم کرده ایم.

انتقاد از سیستم بروکراسی اداری
وی با بیان اینکه جهانی سازی را عده ای سیاست باز راه انداختند، عنوان کرد: به خاطرنجات خود از ورشکستگی و به خاطر منافع خود جهانی سازی را جایگزین تنظیم قوانین منصفانه و عادلانه با همکاری همه کشورهای در حال توسعه کردند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در بررسی سرنوشت ۱۰۰ کارآفرین برجسته جهان ۱۰ ویژگی مشترک وجود دارد، ادامه داد: اندیشه مداری، دانش مداری، خلاقیت و نوآوری، ارزش آفرینی، تحول گرایی، ریسک پذیر بودن همراه با تدبیر و احتیاط، شکارچی فرصت ها بودن، رقابت طلبی، توفیق طلبی و جایگزینی عاشقی به جای کاسبی ویژگی های مشترک کارآفرینان برجسته است.

هفده تن با بیان این که کار و اشتغال با جوهره رقابت صادقانه یک مبارزه نشاط انگیز است، تصریح کرد: کارآفرینان نوع آوران واقعی هستند و برای رسیدن به رشد اقتصادی بالای هفت درصد باید کارآفرینان برتر کشور مانند مشاوران امین و صادق حاکمان و دولت مردان باشند.

وی به وجود دو نگرانی در زمینه کارآفرینی اشاره کرد و افزود: اولین نگرانی ما این است که سیستم بروکراسی حاکم بر کشور کارآفرینان نوع آور محور کشور را ناامید کند و کارآفرینان به حاشیه رانده شوند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در عرصه کارآفرینی این است که اکثر نهادها و سازمان‌های کشور ژن نوع‌آوری نداشته یا قابل تطابق با نوع‌آوری نیست.