fa-IR

کارآفرینی دانش‌‌آموزان از پایه هفتم

به گزارش روز یک‌شنبه ۱۸ مرداد گروه فرهنگی ایرنا، علی زرافشان اظهار کرد: بر اساس این طرح تمامی دانش آموزان با آزمونی مطابق فرهنگ ایرانی، مورد سنجش قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح استعدادسنجی و بررسی میزان توانمندی و نقاظ قوت و ضعف دانش آموزان در حوزه کارآفرینی است و این استعدادسنجی در سطح مدرسه، منطقه و استان قابل انجام خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: استعداد های برتر کارآفرین شناسایی شده در این مرحله، مورد حمایت قرار می گیرند.

زرافشان یادآور شد: تصمیم داریم تا پایان تابستان امسال یک اردوی کارآفرینی برای ۴۰۰نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر برگزیده برگزار کنیم.

وی اظهار کرد: راه اندازی باشگاه مجازی کارآفرینی برای این دانش آموزان یکی دیگر از اقداماتی است که به دنبال اجرای آن هستیم تا این دانش آموزان در آن عضو شده و با یکدیگر تبادل دانش کنند.
زرافشان درمورد اقدامات معاونت آموزش متوسطه برای گسترش فرهنگ کار آفرینی در بین دانش آموزان نیز گفت: در وزارت آموزش و پرورش برنامه جامع کارآفرینی تهیه شده است.

وی افزود: در سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و همچنین در سند تحول بنیادین بر موضوع آموزش کارآفرینی به دانش آموزان و ترویج فرهنگ کارآفرینی تاکید شده که بر این اساس وزارت آموزش و پرورش برنامه هایی در این زمینه طراحی کرده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه جامعی در رابطه با گسترش فرهنگ کارآفرینی در میان دانش آموزان تدارک دیده شد که به تایید و تصویب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش رسیده است.

زرافشان با بیان اینکه توافق‌نامه‌ای با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به عنوان مرجع علمی بین‌المللی در ایران تنظیم شده است، ادامه داد: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نماینده مرکز پایش جهانی کار آفرینی در ایران است و توافقنامه انجام شده در جهت گسترش فرهنگ کار آفرینی است.
وی یادآور شد: دبیرخانه کار آفرینی که پیشتر ویژه شاخه کاردانش و در یکی از استان های مستقر بود اکنون به تهران منتقل شده و تمامی دوره های تحصیلی و رشته های تحت پوشش این دبیرخانه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، زرافشان اظهار کرد: این دبیرخانه به دانش آموزان دوره ابتدایی نیز خدمات ارایه می دهد زیرا تلاش بر این است که دامنه فعالیت های کارآفرینی از دوره دبستان تا پایان دوره متوسطه گسترش یابد.