شرکت‌های دانش‌بنیان با مفاهیم صادرات فناورانه آشنا می‌شوند
در قالب کارگاه آموزشی؛

شرکت‌های دانش‌بنیان با مفاهیم صادرات فناورانه آشنا می‌شوند

کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای آموزش نشان CE تجهیزات پزشکی به شرکت‌های دانش‌بنیان کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.

کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌واسطه یکی از کارگزاران خود بنا دارد کارگاهی آموزشی برای شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کند.

در این کارگاه آموزشی «ساختار کلی دایرکتیو تجهیزات پزشکی»، «استثنائات دایرکتیو»، «دسته‌بندی تجهیزات پزشکی»، «مؤسسات صدور گواهی»، «مراحل اخذ نشان CE»، «ارزیابی انطباق محصول متناسب با کلاس محصول»، «اظهارنامه انطباق»، «محتویات موجود در مدرک فنی»، «محتویات کلی در فایل»، «ارزیابی بالینی» موردبررسی قرار می‌گیرند.

این کارگاه توسط کارگزار کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی (هیراد) در روز پنجشنبه ۸ مهرماه ۹۵ از ساعت ۹ الی ۱۸ برگزار می‌شود. شرکت‌هایی که قصد دارند در این کارگاه آموزشی شرکت کنند از حمایت ۷۰ درصدی کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی برخوردار می‌شوند.