استقرار شانزده شرکت فناور در پارک علم و فناوری استان اردبیل
رئیس پارک علم و فناوری اردبیل خبر داد

استقرار شانزده شرکت فناور در پارک علم و فناوری استان اردبیل

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل از استقرار شانزده شرکت فناور در پارک علم و فناوری استان اردبیل خبر داد.
عبدالقیوم قلیپوری صبح امروز در نشست شورای پارک علم و فناوری که با حضور اعضای شورای پارک علم و فناوری استان اردبیل اظهار کرد: پس از بررسی درخواست‌ها و نتایج داوری طرح‌های ارائه‌شده توسط متقاضیان استقرار در این پارک، با پذیرش و استقرار تعداد ۱۶ شرکت فناور جدید در حوزه‌های مختلف کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پزشکی، نانو فناوری، صنایع‌دستی و مکانیک موافقت شد.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت شش‌ماهه اول سال ۹۵ پارک علم و فناوری استان و شرکت‌های مستقر استان به بیان برنامه‌های آینده این پارک پرداخت.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل از استقرار ۱۶ شرکت فناور در پارک علم و فناوری استان اردبیل خبر داد.

قلیپوری از اقدامات انجام‌شده برای تکمیل زنجیره اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: در این زمینه اقدامات خوبی در ۱/۵ سال اخیر در راه‌اندازی پارک علم و فناوری انجام‌شده است.

وی از اخذ مجوز مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری و نیز مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا فاوا استان اردبیل خبر داد.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل ضرورت راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری را برای در راستای تکمیل این زنجیره مهم ارزیابی کرد.

در ادامه اعضای شورای پارک علم و فناوری هرکدام به بیان نقطه نظرات و راهکارهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با همکاری کلیه دستگاه‌های استانی در این زمینه پرداختند.