نسخه نمایشی (Demo)

نمونه‌ای از یک محصول که هنوز آماده فروش نیست. نمایش چگونگی استفاده از چیزی یا انجام کاری.
(منبع: www.merriam-webster.com)