طراحی محصولی متناسب با بازار

نسخه صوتی را گوش دهید

روش‌های مختلفی وجود دارد تا بتوانید محصولی طراحی کنید که با بازار هم‌خوانی داشته باشد. یکی از این روش‌ها توسعه مشتری نام دارد.  توسعه‌ی مشتری یک روش چهار مرحله‌ای برای شناختن نیازهای مشتریان، اولویت‌ها، تصمیم‌ها و انگیزه‌هایشان برای خرید محصول است. این چهار مرحله شامل کشف مشتری (Customer Discovery)، اعتبارسنجی مشتری (Customer Validation)، خلق مشتری (Customer Creation) و ایجاد یک شرکت (Company Building) است.

در مرحله‌ی کشف مشتری، شما مشکلات اساسی و نیازهای مشتریان را شناسایی می‌کنید و زندگی مشتریانتان را قبل و بعد از استفاده از محصول بررسی می‌کنید. مشتریان واقعی خود را که نیاز اساسی به محصولتان دارند، شناسایی می‌کنید و متناسب با آن‌ها برای طراحی محصولاتتان دست‌به‌کار می‌شوید. می‌توانید برای مشتریانتان یک ارزش‌افزوده ایجاد کنید و برای مشکلات خاص آن‌ها راه‌حل ارائه دهید.

در مرحله‌ی اعتبارسنجی مشتری، مشتریانی که به‌صورت منظم و با اشتیاق کامل از محصولاتتان استفاده می‌کنند را بررسی کرده و چرخه‌ی فروش محصول را متناسب با آن‌ها طرح می‌کنید. با این کار، شما سودمندترین مشتریان را به دست می‌آورید و محصولاتتان را به‌عنوان راه‌حل برای رفع نیازهایشان ارائه می‌کنید.

در مرحله‌ی خلق مشتری، با ایجاد تقاضا برای محصولاتتان، تعداد مشتریان را افزایش می‌دهید. زمینه‌هایی را که می‌توانید مشتریان جدیدی کسب و آن‌ها را برای خود حفظ کنید، مشخص می‌نمایید و راه‌هایی پیدا می‌کنید تا وفاداری بیشتر مشتریان را ایجاد کنید.

درنهایت در مرحله‌ی آخر برای رشد استارت‌آپ خود، شرکتی تأسیس می‌کنید و فعالیت‌های توسعه مشتری را به‌صورت متوالی در آن انجام می‌دهید.

فرآیند توسعه مشتری
فرآیند توسعه مشتری
فرآیند توسعه مشتری
فرآیند توسعه مشتری
فرآیند توسعه مشتری
فرآیند توسعه مشتری