طرح پیشنهادی (Proposal)

یک طرح یا پیشنهاد به‌خصوص در قالب رسمی یا مکتوب است. پروپوزال در لغت به معنای پیشنهاد است و در اصطلاح به عمل ارائه طرح، پیشنهاد و غیره به یک فرد یا گروهی از افراد گویند. بعد از برقراری ارتباط و گفتگوهای مقدماتی با مشتری در مورد نیازها و خواسته‌هایش از تعریف پروژه یا خرید خدمت/محصول، لازم است شما پیشنهاد خود را در مورد روش حل مسئله برای کارفرما و پوشش نیازهای او تهیه نمایید و این پیشنهاد را جهت ارزیابی مشتری برای او ارسال کنید. این پیشنهاد را در دنیای کسب‌وکار «پروپوزال» می‌نامند. پروپوزال سندی مکتوب و رسمی است که در قالب آن ویژگی‌های فنی محصول/خدمت و روش اجرایی خود را به مشتری اعلام می‌کنید. پروپوزال شامل بخش‌هایی چون: بخش فنی، بخش اجرایی، برآورد هزینه‌ها و شرایط قراردادی موردنظر شما است. پروپوزال معمولاً برای پاسخ‌گویی به درخواست رسمی مشتری برای دریافت پروپوزال (RFP) تهیه و به مشتری ارائه می‌شود. دریافت پروپوزال در پروژه‌های بخش عمومی و دولتی بسیار معمول است؛ اما در پروژه‌های بخش خصوصی ـ به‌ویژه وقتی‌که اندازه‌‌ی ‌پروژه بسیار بزرگ باشد ـ نیز کاربرد خاص خود را دارد.
(منبع: www.oxforddictionaries.com)